É NECESARIA A PROHIBICIÓN DO TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS SOBRE A PONTE NAFONSO EN ARAS Á SÚA PRESERVACIÓN E CONSERVACIÓN.

IMG-20190226-WA0002
Perigos para os peóns
É NECESARIA A PROHIBICIÓN DO TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS SOBRE A PONTE NAFONSO EN ARAS Á SÚA PRESERVACIÓN E CONSERVACIÓN.

O Grupo Municipal do BNG levou ante o pleno municipal, no mes de xuño do ano 2017, a denuncia transmitida pola veciñanza de Ponte Nafonso, relativa ao tránsito de vehículos pola estrada AC196 Noia (AC550) – Ponte Nafonso, e mais concretamente sobre o tráfico pesado que atravesa as marxes do Río Tambre utilizando a ponte da Ponte Nafonso.

Na parte expositiva da moción en cuestión dicíase que dita ponte está incluída no Catálogo da Dirección Xeral de Patrimonio contando co máximo grao de protección posible, é dicir, o integral (Nivel 1), e partindo desta consideración razoábase sobre a necesidade da adopción de medidas que mitigasen o tránsito de vehículos por riba da mesma, en aras á seguridade dos peóns que sobre a ela camiñan, e sobre todo, e no relativo á preservación e conservación de tan importante ben patrimonial, facendo referencia expresa á prohibición ao paso de vehículos pesados exceptuando as liñas de transporte de viaxeiros por estrada.

Pois ben, a pesar do tempo transcorrido, a demanda formulada, que non era outra de que a Consellería de Infraestruturas, titular da vía, adoptase as medidas necesarias a fin de establecer os elementos precisos para a redución do tráfico e da velocidade na estrada AC196 ao seu paso pola ponte de Ponte Nafonso, nada se fixo ao respecto coma ben se pode comprobar nas imaxes tomadas esta mesma semana.

É NECESARIA A PROHIBICIÓN DO TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS SOBRE A PONTE NAFONSO EN ARAS Á SÚA PRESERVACIÓN E CONSERVACIÓN.