Solicitude de retirada da bandeira da Unión Europea

Solicitude de retirada da bandeira da Unión Europea

Solicitamos que, en sinal de repulsa ante esta barbarie humanitaria e como xesto simbo?lico, que se retiren as bandeiras da Unio?n Europea que se atopan nos diferentes edificios municipais do concello de Noia.

A actitude que esta? a manter a Unio?n Europea ante a crise das persoas refuxiadas e as poli?ticas que esta? a levar a cabo so? poden ser definidas como totalmente inhumanas e lesivas dos ma?is elementais dereitos humanos. Exemplo disto e? o recente acordo esbozado entre a UE e Turqui?a, con?ecido como "o pacto da vergon?a", que supo?n a vulneracio?n das normas de dereito internacional que recon?ecen o dereito a solicitar asilo, asi? como do Estatuto do Refuxiado da Convencio?n de Xenebra, tal e como ve?n de manifestar pu?blicamente a propia ONU.

Refuxiados

Asi?, facendo eco do rexeitamento xeralizado existente na sociedade ante a drama?tica situacio?n das persoas refuxiadas e a postura adoptada pola UE, solicitamos que, en sinal de repulsa ante esta barbarie humanitaria e como xesto simbo?lico, que se retiren as bandeiras da Unio?n Europea que se atopan nos diferentes edificios municipais do concello de Noia.

Solicitude de retirada da bandeira da Unión Europea