Lei de Acuicultura de Galiza

Marisqueo tradicional na ría de Noia
Lei de Acuicultura de Galiza

O BNG de Noia solicita á Consellería do Mar a retirada do Anteproxecto de Lei de Acuicultura de Galicia, por consideralo claramente lesivo para os intereses duns sectores como o da pesca de baixura e nomeadamente o do marisqueo, crucial para a economía do noso Concello, no que se atopan uns dos bancos máis produtivos de Galiza, e que da emprego directo a unhas 1500 persoas. O mencionado Anteproxecto fala da conversión das actuais autorizacións en concesións ás que terán dereito a concursar todo tipo de empresas, abrindo así a porta á privatización da xestión e explotacións dos nosos recursos marisqueiros. Por isto facemos eco da preocupación da Federación Galega de Confrarías de Pescadores de Galicia ao respecto e esiximos a paralización da tramitación do actual Anteproxecto e o establecemento dun amplo diálogo co sector para consensuar un texto legal adecuado ás demandas do mesmo.

Marisqueo na ría de Noia

Non podemos ficar calados ante este novo ataque por parte da Xunta a uns dos pilares da nosa economía como son a actividade marisqueira e a pesca de baixura. Por isto o BNG leva esta proposta ao pleno ordinario da corporación noiesa que terá lugar o vindeiro xoves a través dunha moción presentada pola nosa voceira, Irati García, que agarda que a Corporación se posicione a carón do sector e partille a necesidade da retirada deste texto que só pode traer consecuencias funestas para o sector, os traballadores e traballadoras do mesmo e a economía galega.

Podes consultar o texto da moción aquí.

Lei de Acuicultura de Galiza