EN ABRIL PRESENTAMOS UNHA MOCIÓN E DEZ PREGUNTAS POR ESCRITO

Pleno ordinario de abril

Campo2
Antigo campo de entrenamento en San Lázaro
Pleno ordinario de abril

No pleno ordinario de abril, celebrado o pasado día 26, presentamos para o seu debate unha moción solicitando a recuperación do humidal do barrio de San Lázaro. A nosa proposta contou co apoio de tódolos grupos presentes na corporación e foi aprobada por unanimidade. Podes descargar o texto íntegro da moción aquí.

Neste pleno tamén formulamos preguntas por escrito sobre os seguintes temas:

  • A aprobación das actas nos órganos colexiados
  • O acordo plenario de novembro de 2016 polo que o Concello se opoñía á solicitude de vertedura das Minas de San Fins
  • O alcance das obras de dragaxe que comezaron nestes días no peirao do Marqués
  • A non inclusión de Noia no programa "Libros para sermos libres" da Deputación
  • A placa conmemorativa do bombardeo do 36 que estaba na rúa Galicia
  • As obras de rehabilitación do edificio situado no número 12 da rúa Rodríguez Cadarso
  • A substitución do balcón no inmoble do número 29 da rúa Canliña
  • O mobiliario urbano do casco histórico
  • O alumeado público no Campo de Noia
  • Os roubos nos comercios e negocios da vila

Podes descargar o documento co contido íntegro das preguntas aquí.

Pleno ordinario de abril