Néstor Rego interpela ao goberno do estado en relación á actuación na fachada marítima de Noia

Obras na Fachada Marítima de Noia.
Obras na Fachada Marítima de Noia.

O deputado nacionalista afirma que se ten cometido un triplo prexuízo (patrimonial, económico e viario) coa veciñanza de Noia, derivado da mala praxe na proxecto e na súa execución.

Néstor Rego interpela ao goberno do estado en relación á actuación na fachada marítima de Noia

O BNG vén de rexistrar unha iniciativa no Congreso dos Deputados en forma de pregunta na que interpela ao goberno do estado en relación á actuación por parte de Costas denominada ‘Adecuación da fachada marítima de Noia’.

O deputado Néstor Rego resalta que o feito de que o proxecto técnico non incluíse a existencia no subsolo de toda unha serie de servizos básicos provocou a suspensión temporal e o atraso na execución da obra, así como que a consecuencia disto o Concello tivo que facerse cargo dunha importante parte do sobrecusto.

Ademais, para os nacionalistas, o proxecto que se está levando a cabo elimina gran parte da propia “fachada histórica” que se pretende adecuar, xa que diversos elementos patrimoniais, recollidos e protexidos polo ‘Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Noia’ e que deberían ser postos en valor, son eliminados. O deputado sinala tamén que, tal e como sinala dito Plan, a Ponte de Noia é un “elemento que constitúe una peza importante na silueta e imaxe urbana xeral do casco histórico”, e que polo tanto non se entende o xeito do que se vai a actuar sobre a Ponte, que significará a perda total de visibilidade da mesma nun tramo de 30 metros.

A inadecuación do proxecto e falta de previsión no mesmo supoñen, en opinión do BNG, un triplo prexuízo. Patrimonial porque non ten en conta a conservación e posta en valor do patrimonio de Noia. E económico e viario, xa que, a necesidade de modificar o proxecto supuxo a paralización da obra, producindo uns problemas de tráfico e seguridade maiores que os que pretendía solucionar, e xerando un gran incremento nos custos, que, polo momento, tivo que asumir o consistorio municipal.

Por estes motivos, Rego pregúntalle ao goberno se Costas pensa revisar as consecuencias do proxecto, se tivo en conta no Proxecto o ‘Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Noia’, e se se fará cargo dos custos das novas actuacións derivadas da reforma do proxecto así coma do reembolso das actuacións xa costeadas por parte do concello noiés.

Néstor Rego interpela ao goberno do estado en relación á actuación na fachada marítima de Noia